Fakty i mity Contact Center
- pobierz raport z badania!

Pobierz za darmo

Raport z badania daje szansę zapoznania się z analizą danych statystycznych, jak również z merytorycznym komentarzem Piotra Sierocińskiego, Dyrektora Generalnego HRM partners S.A.

  • Czy Twoi pracownicy są zadowoleni z wynagrodzenia?
  • Czy konkurencja może zaoferować im lepsze warunki?
  • Czy wiesz jak Twoja firma wypada na tle konkurencji?


Ekspert

Piotr Sierociński Od 2005 roku odpowiedzialny za zarządzanie HRM partners S.A. i koordynację projektów konsultingowych. Specjalizuje się w doradztwie płacowym, strategii i transformacji funkcji HR.
Z branżą HR związany od roku 1990. Przez ponad 5 lat był szefem personalnym dużej firmy produkcyjnej. Od 1996 roku działa w konsultingu HR, m.in. w Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte. Wcześniej przez ponad 8 lat pracował jako informatyk.

O firmie

Nowoczesna Firma - medium wiedzy dla biznesu upowszechnia wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania. Inspiruje menedżerów do rozwoju swoich firm i profesjonalizacji działań poprzez dostarczanie im informacji o najnowszych trendach, produktach i praktykach zarządzania. Prowadzi to poprzez portal www.nf.pl oraz organizację Kongresów, konferencji w całej Polsce.


Partnerzy:

HRM partners jest czołową polską firmą doradczą oferującą rozwiązania usprawniające zarządzanie ludźmi w przedsiębiorstwach. Od 2001 roku pomagamy naszym klientom w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez projektowanie i wdrażanie efektywnych rozwiązań HR.
Naszą wiedzę budujemy w oparciu o polskie i międzynarodowe doświadczenia konsultantów zdobyte podczas pracy zarówno w działach HR, jak i w uznanych firmach doradczych, a także poprzez starannie dobrane partnerstwa strategiczne.Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu.
W ramach działań Obserwatorium realizowane są stałe autorskie programy badawczo - rozwojowe poświęcone strategii prowadzenia biznesu, wykorzystania nowoczesnych form zarządzania, rynku pracy, technologii ICT, dostępu do kapitału dla MSP.