Jak prawnie zabezpieczyć umowy z kontrahentami?

Czas trwania: 00:42:18

Obejrzyj za darmo

Zapraszamy do bezpłatnego obejrzenia nagrania z webinarium dotyczącego zarządzania ryzykiem związanym z zawieraniem umów.

  • Dowiesz się jaką treść i formę powinny przybierać umowy z kontrahentami, aby ograniczyć ryzyko prawne i podatkowe.
  • Usłyszysz przykłady problemów związanych z poszczególnymi kategoriami umów.
  • Poznasz podejście organów podatkowych i ZUS do kwalifikacji umów.
Fragment webinarium:

Prelegentka

Kinga Baran

Licencjonowany doradca podatkowy i Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars


Ceniony ekspert w zakresie podatku od towarów i usług. Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując w jednej z największych kancelarii podatkowych, w tym na stanowisku Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.
Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Przygotowywała i nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Brała udział w audytach podatkowych największych spółek komercyjnych działających na polskim rynku, zyskując doświadczenie i praktyczną wiedzę. Jest autorem i współautorem licznych książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego.

Partner

Mazars zajmuje wiodącą pozycję na rynku usług audytorsko-doradczych w Polsce. Prowadząc działalność w Warszawie i w Krakowie, zatrudnia blisko 200 specjalistów, którzy towarzyszą rozwojowi przedsiębiorstw oferując pełen zakres usług w dziedzinie audytu, księgowości, podatków, doradztwa kadrowo-płacowego oraz doradztwa biznesowego. Obsługuje ponad 800 różnej wielkości polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, w tym spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Proponuje rozwiązania oparte na dogłębnym zrozumieniu każdej firmy, dopasowane do jej etapu rozwoju i zgodne z jej oczekiwaniami.
mazars.pl

O wydarzeniu

Forum Dyrektorów Finansowych to spotkanie przedstawicieli Zarządów i Dyrektorów Finansowych największych przedsiębiorstw, będące podsumowaniem roku 2014 i kreującym wyzwania roku 2015. Odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2014 r. w Warszawie.
Podczas forum zaproszeni eksperci wskażą m.in. w jaki sposób zabezpieczać procesy finansowe w firmie, jakie są warunki udzielania finansowania przez banki i jak przebiega ocena inwestycji, a także w jaki sposób zwiększać efektywność operacyjną firmy i zarządzać płynnością finansową.

Prelegenci ww. webinarium poprowadzą podczas drugiego dnia Forum warsztaty, które będą kontynuacją tematyki webinarium.
dyrektorfinansowy.nf.pl

Organizator

Nowoczesna Firma SA zajmuje się promocją, sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. Dostarcza wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarządzania. Działania Nowoczesnej Firmy odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorców – oferują możliwości właśnie tam, gdzie istnieją największe luki kompetencyjne kadry zarządzającej związane z wykorzystaniem rozwiązań dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i specyfiki polskiego rynku. nf.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Rafał Dubrawski, e-mail: rafal.dubrawski@nf.pl