Kontakty budowlane, czyli jak nie upaść z wykonawcą?

Czas trwania: 00:07:09

Obejrzyj za darmoUmowa o wykonanie robót budowlanych powinna zawierać wiele szczegółowych danych, gwarantujących nie tylko zrealizowanie wszelkich prac, w ramach przewidzianego wynagrodzenia, ale również wszelkie klauzule dotyczące tych gwarancji. Tylko prawidłowo skonstruowane zapisy o gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania w kontraktach budowlanych, zapewnią prawną ochronę w wypadku np. upadłości wykonawcy.

Obejrzyj relację z webinarium i dowiedz się:

 • Jakie regulacje minimalizują ryzyko nieprawidłowości w realizacji umowy
 • Jak prawidłowo formułować treści gwarancji?
 • Co prawo mówi o gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania?

 • Prelegent

  Bartosz Piechota Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Röhrenschef
  Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki w tym w szczególności w sporach inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej, sporach budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłych w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych.
  Doradza również w zakresie organizowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz negocjowaniu umów handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross-Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA). Przez wiele lat był członkiem zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz zespołu prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pracował także w dziale korporacyjnymi i procesowym w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy.

  Firma

  Kancelaria RöHRENSCHEF jest butikiem prawnym specjalizującym się w rozwiązywaniu sporów. Naszą misją nie jest samo prowadzenie procesów, ale przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszych klientów i zaoferowanie im usług najwyższej jakości.
  Główny obszar specjalizacji RöHRENSCHEF to pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu strategicznie ważnych dla nich sporów. Wspieramy naszych klientów także na etapie zawierania umów i prowadzenia negocjacji, aby już na tym etapie zminimalizować ryzyko powstania sporów w przyszłości. Dzięki wszechstronności naszego zespołu i bliskiej współpracy z najwyższej klasy specjalistami z różnych dziedzin prawa, oferujemy naszym klientom pełną i kompleksową obsługę prawną także w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem procesów.